HISTORIE ROZVOJE SLUŽEB

Aktualizováno

17.11.2023

Verze pro tisk

 

SLUŽBY PRO ŠKOLSTVÍ NA ZNOJEMSKU

Podpůrný systém pro poskytování služeb školám a pedagogickým pracovníkům se v průběhu let rozvíjel, ale náplň zůstávala podobná až do nástupu informačních technologií.

Do r. 1990 zajišťovala metodickou pomoc Okresní pedagogická střediska (OPS) a centrální zásobování škol Okresní technická a materiálová střediska (OTMS).

Od r. 1991 zajišťovalo metodickou pomoc a organizaci soutěží Informační a datové centrum Školského úřadu Znojmo (IDC).

1.1.1999 byla Školským úřadem Znojmo zřízena příspěvková organizace Služba škole Znojmo (SLŠ Znojmo).

1.1.2002 se SLŠ stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a došlo ke změně názvu na Středisko informačních technologií Znojmo (SIT Znojmo).

1.9.2005 došlo s novelou školského zákona ke změně názvu na Středisko služeb školám Znojmo (SSŠ Znojmo).

1.1.2014 byly všechny SSŠ v Jihomoravském kraji sloučeny do jednoho subjektu s názvem Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno (SSŠ Brno).

1.7.2021 změnila organizace název na Vzdělávací institut pro Moravu (VIM).

Nyní má ve Znojmě VIM (dříve SSŠ) pobočku na ulici Jana Palacha 1262/11.

Provoz Informačního systému nejen pro školy zajišťuje nadále společnost ORGMAN (podrobnosti níže).

ÚČETNÍ nadále sídlí ve Znojmě na ulici Rudoleckého 25.

VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Informční systém vznikal postupně od roku 1998, kdy Informační a datové centrum (IDC) Školského úřadu Znojmo spustilo svůj  1.web a fotoarchiv. Portál byl původně určen jen pro potřeby škol okresu Znojmo. Spektrum služeb se postupně se rozrůstalo souběžně s tím, jak se rozšiřovala sféra působnosti IDC, které se transformovalo v samostatný subjekt s celokrajskou působností (viz výše).

„Organizační manažer“ (zkráceně „OrgMan“) jako internetový portál na doméně orgman.cz byl spuštěn v roce 2002. Webové stránky byly koncipovány jako jednoduché dokumenty, které lze snadno načíst a tisknout i jako leták formátu A4. Tato koncepce je udržována zejména u prezentací základních informací prostřednictvím www stránek a informačních bulletinů i za cenu omezení rozsahu reklam.

K propagaci a podpoře uživatelů internetových služeb postupně vznikaly portály holidayresort.cz, servispark.cz a skolyjm.cz. K nim jsou přidružené domény (aliasy) 1ic.cz orgman.info, orgman.eu, vrancl.cz a další. Na výše uvedených portálech je možné mít vlastní mailovou adreseu, webmail a propagovat komerční aktivity. Reklamy jsou zakomponovány do obsahu.

V současnosti slouží informační systém nejen školám ale i komerční sféře a širší veřejnosti. U všech portálů je zachována možnost zvolit si v menu „jednoduché zobrazení“ základních informací ve formátu htm, které lze snadno tisknout a načít i na starších nebo mobilních zařízeních s pomalejším internetovým připojením. Více v sekci Dotazy.

Servisní organizací je společnost ORGMAN s.r.o., sídlem Znojmo, letohradská 1383/9.

Nahoru