POČASÍ - DATA

vranovská přehrada

 

Počasí viz www.pocasivranov.cz  Teplota vody viz www.penzion-m.cz

 

Výšky hladiny - aktuální stav viz www.pmo.cz

Přítok vody do přehrady v Podhradí nad Dyjí   Otok vody z přehrady ve Vranově nad Dyjí

Koruna hráze: 353,39 m n.m.  Kóta přelivu: 350,10 m n.m.  Maximální retenční hladina: 351,45 m n.m.  Hladina zásobního prostoru: 348,45 m n.m.  Hladina stálého nadržení: 331,45 m n.m.

Při povodních umožní 9 přepadových otvorů v koruně hráze vranovské přehrady průtok 405 m3/sec. Tento parametr byl nastaven na dosud největší povodeň v r. 1900, kdy Dyjí protékalo asi 400 m3/s. Za povodně v roce 2002 přitékalo v Podhradí na Dyji do vranovské přehrady "jen" 298 m3/s, v roce 2006 teklo 364 m3/s. Jako "stoletá voda" (Q100) je brán průtok 260 m³/s, přičemž 3. povodňový stupeň s extrémním ohrožením pro obyvatele Vranova n. Dyjí představuje představuje padesátiletá (Q50) s průtokem 229 m3/s. Povodňový stav pod vranovskou přehradou může způsobit i současné otevření všech výpustí a turbín s celkovým průtokem 210 m3/s.

   

Rekordní teploty vzduchu

ROK Min. (°C) Den Max. (°C) Den   ROK Min. (°C) Den Max. (°C) Den
2007 -7* 21.12. 36 17.7.   2015 -7 7.2. 36 22.7.
2008 -10 17.2. 32 11.7.   2016 -12 22.1. 33 11.7.
2009 -13 10.1. 33 23.7.   2017 -13 11.1. 35 1.8.
2010 -18 27.1. 34 14.7.   2018 -14 1.3. 35 9.8.
2011 -14 24.2. 35 23.8.   2019 -8 30.1. 35 26.7.
2012 -18 11.2. 37 20.8.   2020 -6 2.1. 34 1.8..
2013 -10 27.1. 37 8.8.   2021 -11 13.2.    
2014 -9 26.1. 35 10.6.            

Teplota je měřena na pláži vranovské přehrady v zastíněné lodžii 2. patra Hotelu Sobol *od 1.6.2007

Zdroj: Archiv autora

 

Údaje o vodním díle Vranov

Hráz vranovské přehrady byla postavená v letech 1930-34 metodou litého betonu. V jezeře o délce téměř 30 km může zadržet 1332 milionů m3/ vody. Zatopená plocha činí 763 ha. Hloubka jezera dosahuje až 45 m. Čtyři základové výpustě o průměru 160 cm mají kapacitu 165 m3/s.

Výrobu elektrické energie zajišťují 3 Francisovy turbíny s průtokem 3x15m3/sec, každá o výkonu 5400 kW. V roce 2012 byla zprovozněna 4 turbína, představující samostatnou malou vodní elektrárnu "Vranov 2" o výkonu 1125 kW, která současně zajišťuje minimální průtok vody v řece Dyji požadovaný orgány ochrany přírody.

Více o historii viz www.vranc.czl/historie a www.vrancl.cz/fotoarchiv