KALENDÁŘE S TERMÍNY PRÁZDNIN najdete na www.servispark.cz/kalendare