1. INFOCENTRUM - servispark ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  10.leden 2024
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
7d  OKRES ZNOJMO - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže
7dk 70285306   Středisko volného času Miroslav Kostelní 197/16 671 72 515 333 120 ddmmiroslav@gmail.com www.ddmmiroslav.wu.cz
7dk 70285314   Středisko volného času Znojmo Sokolská 1277/ 8 669 02 515 224 353 info@svcznojmo.cz www.svcznojmo.cz
7dt 70841675   DDM při ZUŠ Mor.Krumlov, Školní Moravský Krumlov nám.T.G.Masaryka 35 672 01 515 322 770 info@domecekmk.cz www.ddmkrumlov.webnode.cz
7j  OKRES ZNOJMO - Zařízení školního stravování - školní jídelny (ŠJ)
7j-     Žádná samostatná šk. jídelna            
7s  OKRES ZNOJMO - Střední školy vč. gymnázií, SOŠ a SOU + VOŠ, konzervatoře a jazyk. školy
7sk 49438875   Gymnázium Moravský Krumlov Smetanova 168 672 01 515 322 234 reditel@mkgym.cz www.mkgym.cz
7sk 55166   Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov nám. Klášterní 127 672 01 515 322 238 reditel@ssmk.eu www.ssmk.eu
7sk 00055301   Střední odborná škola Znojmo Dvořákova 1594/19 669 67 515 225 280 reditel@sos-znojmo.cz www.szes-dvorakova.cz
7sk 638081 sj SZŠ a VOŠ zdravotnická Znojmo Jana Palacha 956/8 669 33 515 224 547 kancelar@szsz.cz www.szsz.cz
7sk 49438816   Gymnázium, SPŠ, OA a Jaz. škola Znojmo Pontassievská 3 669 02 515 158 101 info@gpoa.cz www.gpoa.cz
7sk 530506   Střední škola technická  Znojmo Uhelná 6 669 02 515 222 202 podana@souuhelna.cz www.souuhelna.cz
7sk 49438867   Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo nám. Komenského 945/4 669 75 515 266 160 gkp@gymzn.cz www.gymzn.cz
7sp 47900211   SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o. Znojmo Přímětická 1812/50 669 41 537 020 555 vedeni@sousoszn.cz www.sousoszn.cz
7u  OKRES ZNOJMO -  Základní umělecké školy
7uk 70841721   Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou Anenská 210 671 67 515 229 971 zus.hrusovany@seznam.cz  www.zushrusovany.cz
7uk 70841829   Základní umělecká škola Miroslav Komenského nám. 177/1 671 72 515 333 124 zusmiroslav@email.cz www.zusmiroslav.cz
7uk 70841675 d ZUŠ a DDM Moravský Krumlov Školní 139 672 01 515 322 283 zusmkrumlov@skolyjm.cz www.zusmkrumlov.cz
7uk 70285756   Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova 999/21 669 02 515 224 437 zusznojmo@zusznojmo.cz www.zusznojmo.cz
7v  OKRES ZNOJMO - Vých. a diagn. úst, spec. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
7vk 49439723   Dětský domov Znojmo Hakenova 716/18 669 02 515 224 486 dedomov@seznam.cz www.ddznojmo.cz
7vk 67011748   MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo Horní Česká 15 669 51 515 222 728 info@specialniskolyznojmo.cz www.specialniskolyznojmo.cz
7vk 70841683   Pedag. - psych. poradna Znojmo Jana Palacha 6 669 02 515 260 077 pppznojmo@skolyjm.cz www.ppp-znojmo.cz
7vm 49438905 cds VÚ, DD se školou, SVČ, SŠ a ZŠ Mor. Krumlov Nádražní 698 672 01 515 322 423 vudds@seznam.cz www.vuddmoravskykrumlov.cz
7vm 49438921 sj Vých. ústav, SŠ a ŠJ Višňové Zámek 1 671 38 515 339 102 info@vuvisnove.cz www.vuvisnove.cz
7vt 62157787   Prac. SPC pro žáky s vadami řeči Znojmo nám. Armády 10 669 02 773 778 129 andreahellmanova@seznam.cz www.zslogo.cz/
7x  OKRES ZNOJMO -  Ostatní prac. působící v regionálním školství
7xo 00293199   Městský úřad M. Krumlov - odb. školství Mor. Krumlov nám. Klášterní 125 672 11 515 300 711 bruckovam@mkrumlov.cz www.mkrumlov.cz
7xo 00092720   Znojemská beseda Znojmo Masarykovo nám. 22 669 02 515 300 240 koudela@znojemskabeseda.cz www.znojemskabeseda.cz
7xo 00092711   Městská knihovna Znojmo Zámečnická 288/9 669 02 515 224 346 knihovna@knihovnazn.cz www.knihovnazn.cz
7xo 00293881   Městský úřad Znojmo - odb. školství Znojmo nám. Armády 1213/8 669 22 515 216 111 denisa.kratka@arm.muznojmo.cz www.znojmocity.cz/
7xt 70867003   Obl. rada odbor. svazu pr. školství Znojmo Dolní česká 1 669 02 737 116 974 krcal@oros-znojmo.cz www.oros-znojmo.cz
7xt 60555980   Vzdělávací institut pro Moravu (dříve SSŠ) - prac. Znojmo Znojmo Jana Palacha 1262/11 669 02 601 326 233 znojmo@vim-jmk.cz www.vim-jmk.cz
7xt 00092738   Jihomor. muzeum - vdělávací aktivity Znojmo Přemyslovců 129/8 669 02 720 971 295 edukace@muzeumznojmo.cz www.muzeumznojmo.cz
7xt 22817719   1. Infocentrum - prac. Znojmo Znojmo Třebízského 10 669 02 722 444 500 info@1ic.cz www.1ic.cz/znojmo
7xt 16324889   Vzdělávací stř. Ing. Pavel Štohl Znojmo Václavské náměstí 132/6 669 02 515 221 865 info@stohl-znojmo.cz www.stohl-znojmo.cz
7xt 00173843   Centrum vzdělávání všem Znojmo Vídeňská třída 25 669 02 727 969 592 znojmo@vzdelavanivsem.cz www.vzdelavanivsem.cz
7xt 64433099   Hudební škola YAMAHA Znojmo Vídeňská třída 707/25 669 02 777 249 068 simek.znojmo@gmail.com www.yamahaskola.cz/
7xt 72496991   Úřad práce - IPS pro volbu povolání Znojmo náměstí Svobody 2889/8 669 02 950 176 497 ips@zn.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz/upcr
7xt 05051444   AQUASCHOOL Znojmo s.r.o. Znojmo - Přímětice Nová Přímětická 400/53 669 04 777 791 917 b.daberger@atlas.cz  
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  1. INFOCENTRUM - pracoviště ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz