1. INFOCENTRUM - servispark ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  10.leden 2024
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
5d   OKRES HODONÍN - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže
5dk 49939386   Středisko volného času Hodonín nám. B. Martinů 5 695 03 518 352 741 svc.hodonin@seznam.cz www.svchodonin.cz
5dk 49939424   Dům dětí a mládeže Strážnice Radějovská 848 696 62 518 334 241 ddm.straznice@gmail.com www.ddmstraznice.cz
5dk 49939416   Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou Hutník 1495 698 01 518 323 724 ddm.veseli@orgman.cz www.ddmveseli.cz
5dk 49939432   Dům dětí a mládeže Vracov Sokolská 896 696 42 518 628 472 ddm.vracov@tiscali.cz www.ddmvracov.cz
5do 49939505   Dům dětí a mládeže Ždánice Sokolská 525 696 32 601 586 685 ddmzdanice@email.cz www.ddmzdanice.cz
5do 71294767   Dům dětí a mládeže Kyjov Husova 370 697 01 518 612 139 ddm@domecekkyjov.cz www.domecekkyjov.cz
5j  OKRES HODONÍN - zařízení školního stravování - školní jídelny (ŠJ)
5jo 63455005 j Obecní školní jídelna Šardice č. 521 696 13 518 624 622 osj.sardice@seznam.cz  
5jo 67007244 j Školní jídelna Dubňany Nádražní 1000 696 03 518 364 350 skj.dubnany2@tiscali.cz  
5jo 49418858 j Školní jídelna Strážnice Preláta Horného 1365 696 62 518 334 437 jidelna.straznice@quick.cz  
5s  OKRES HODONÍN -  Střední školy vč. gymnázií, SOŠ a SOU + VOŠ, konzervatoře a jazyk. školy
5sk 00053155 dj Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí  Svobody 318 696 81 518 384 527 info@sosbzenec.cz www.sosbzenec.cz
5sk 00559539 j Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín Brandlova 32 695 01 518 351 076 info@prumyslovka.cz www.prumyslovka.cz 
5sk 00559130 j Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Hodonín Legionářů 1 695 11 518 342 558 podatelna@gymhodonin.cz www.gymhodonin.cz
5sk 00838225 Integrovaná střední škola Hodonín Lipová alej 3756/21 695 03 518 390 025 iss.hodonin@issho.cz www.issho.cz
5sk 00053163 d Střední odborné učiliště Kyjov Havlíčkova 1223/17 697 37 518 615 109 sou@soukyjov.cz www.soukyjov.cz
5sk 00559148 j Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Komenského 549 697 11 518 612 778 gymkyjov@gymkyjov.cz www.gymkyjov.cz
5sk 00838217 dj SOŠ a SOU automobilní Kyjov Nádražní 471 697 01 518 612 384 info@sossoukyjov.cz www.sossoukyjov.cz
5sk 61742902 j Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379 696 62 518 332 106 sekretariat@gys.cz www.gys.cz
5sk 00566438 j OA a SOU Veselí nad Moravou Kollárova 1669 698 33 518 322 249 oa@oaveseli.cz www.oaveseli.cz 
5sp 25342193   SŠ hotelová, služeb a Veřejnospr. akademie, s.r.o. Strážnice ná. Svobody 494 696 62 518 332 262 seckapavel@seznam.cz www.hs-straznice.cz
5u  OKRES HODONÍN -  Základní umělecké školy (ZUŠ)
5uk 70838437   Základní umělecká škola Dolní Bojanovice  Prostřední 417 696 17 518 372 309 zus.bojanovice@email.cz www.zusbojanovice.cz/
5uk 70836931   Základní umělecká škola Hodonín Horní Valy 2 695 01 702 018 094 zus.hodonin@worldonline.cz  www.zushodonin.cz
5uk 70837601   Základní umělecká škola Strážnice Preláta Horného 509 696 62 518 305 520 zusstraznice@zusstraznice.cz www.zusstraznice.cz
5uk 70841373   Základní umělecká škola Velká nad Veličkou  č. 461 696 74 518 329 206 zus.velka@tiscali.cz www.zusvelka.cz
5uk 70839964   Základní umělecká škola Veselí nad Moravou nám. Míru 1676 698 01 518 309 651 zusveseli@gmail.com www.zus-veseli.cz
5uo 48846813 u Základní umělecká škola Žďánice U Hřbitova 291 696 32 518 633 301 zus.zdanice@wo.cz www.zuszdanice.cz
5uo 62812670 u Základní umělecká škola Dubňany Komenského 17 696 03 518 366 384 zus.dubnany@seznam.cz www.zusdubnany.cz
5uo 46936688 u Základní umělecká škola Kyjov Jungmannova 292 697 01 518 390 150 info@zuskyjov.cz www.zuskyjov.cz
5uo 62812718 u Základní umělecká škola Vracov náměstí Míru 48 696 42 518 628 650 zus.vracov@seznam.cz www.zusvracov.cz
5up 25323644   Základní umělecká škola, s.r.o. Bzenec Horní náměstí 393 696 81 518 384 291 lubomir@sendme.cz www.zusbzenec.cz
5v  OKRES HODONÍN - Vých. a diagn. úst, spec. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
5vk 64480020   Dětský domov Hodonín Jarošova 1 695 01 518 305 305 info@detskydomovhodonin.cz www.domovhodonin.estranky.cz
5vk 49939378   Pedag. - psych. poradna Hodonín P. Jilemnického 2854/2 695 03 518 606 411 poradna@ppphodonin.cz www.ppphodonin.cz
5vk 70284831 j   MŠ a ZŠ Hodonín nám. B. Martinů 5 695 03 518 352 895 zvshod@centrum.cz www.mszshodonin.cz
5vk 00567043 dj MŠ a ZŠ  Kyjov Školní 3208 697 01 518 614 212 info@mszskyjov.cz www.mszskyjov.cz
5vk 70284849   MŠ a ZŠ Kyjov Za Humny 3304 697 01 518 614 581 zvs.kyjov@tiscali.cz www.skolazahumnykyjov.cz 
5vk 64480046 dj Dětský domov Strážnice ul. Bož. Hrejsové 1255 696 62 518 334 578 ekonom@domuvek.cz www.domuvek.cz
5vk 69651914 dj ZŠ speciální, PrŠ a DD Vřesovice  č. 243, p. Ježov 696 48 518 626 343 info@skolavresovice.cz www.skolavresovice.cz
5vk 70840385   MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou Kollárova 1045 698 01 518 322 216 skola@zsveselikollarova.cz www.zsveselikollarova.cz
5vka 71197788 v Mateřská škola Hodonín Sídlištní 2 695 01 518 353 638 smshodonin@gmail.com www.skolka.mywebcommunity.org
5x  OKRES HODONÍN -  Ostatní prac. působící v regionálním školství
5xt 60555980   Vzdělávací institut pro Moravu (pův. SSŠ) - prac. Hodonín Hodonín Horní valy 2 695 01 603 867 660 hodonin@vim-jmk.cz www.vim-jmk.cz
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  1. INFOCENTRUM - pracoviště ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz