1. INFOCENTRUM - servispark ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  10.leden 2024
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
4d   OKRES BŘECLAV - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže
4dk 60575514   Duhovka-středisko volného času Břeclav  Lidická 4 690 02 519 370 075 reditel@duhovka.cz www.duhovka.cz
4dk 60575905   Dům dětí a mládeže Mikulov Komenského 7 692 01 519 510 215 info@ddmmikulov.cz www.ddmmikulov.cz
4dm 71200398   Centrum volného času Hustopeče Hustopeče Šafaříkova 1017/40 693 01 519 412 591 pavucina@volny-cas.cz www.volny-cas.cz
4j  OKRES  BŘECLAV - zařízení školního stravování - školní jídelny (ŠJ)
4jo 60680610 j Školní jídelna při ZŠ Podivín  Masarykovo nám. 230  691 45  519 344 292 jidelnapodivin@seznam.cz  
4jo 70287392 j Školní jídelna  (samostatná) Velké Němčice  Školní 550  691 63  519 417 557 sj.velkenemcice@tiscali.cz  
4s  OKRES BŘECLAV -  Střední školy vč. gymnázií, SOŠ a SOU + VOŠ, konzervatoře a jazyk. školy
4sk 60680351 s Gymnázium a Jazyková škola s právem stát. jazyk. zkoušky Břeclav Sady 28. října 1 690 21 519 322 021 info@gbv.cz www.gbv.cz
4sk 60680342 sdj Střední prům.škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav nábř. Komenského 1 690 25 519 326 505 skola@spsbv.cz www.spsbv.cz
4sk 60680369 s Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče Dukelské náměstí 7 693 31 519 360 560 gymnazium@gymhust.cz www.gymhust.cz
4sk 16355474 sj SOŠ a SOU  Hustopeče Masarykovo nám. 136/1 693 01 518 389 100 skola@sou-hustopece.cz www.sou-hustopece.cz
4sk 60680377 sdj Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov Komenského 7 692 16 519 510 580 skola@gssmikulov.cz www.gssmikulov.cz
4sk 60680318 sdj SOŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice Sobotní 116 691 42 519 352 402 info@svisv.cz www.svisv.cz
4so 48455822 s Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna Vinařská 29 691 72 519 420 066 gymklob@seznam.cz www.gymklob.info
4so 60680326 s Střední odborná škola Klobouky u Brna nám. Míru 6 691 72 519 419 211 reditel@sosklobouky.cz www.sosklobouky.cz
4so 71220321 s Gymnázium Velké Pavlovice Pod Školou 10 691 06 519 428 245 gymnazium@velke-pavlovice.cz www.gymnazium.velke-pavlovice.cz/
4sp 25344056 s Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Břeclav Mládežnická 3 690 02 519 321 866 sekretariat@ssos-bv.com www.ssos-bv.com
4sp 25315811 s Soukromá SOŠ specializ. Břeclav Slovácká 1a 690 02 519 326 067 ssoss.breclav@post.cz www.skoly-kurzy.cz/
4sp 27661172 s Soukr. střední prům. škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS Břeclav - Poštorná  Havlíčkova 26 691 41 603 277 118 sspscultus@seznam.cz www.sspscultus.cz
4u  OKRES BŘECLAV -  Základní umělecké školy
4uk 70849510 u Základní umělecká škola Hustopeče Komenského 4 693 01 519 412 116 reditel@zus-hustopece.cz www.zus-hustopece.cz
4uk 70851221 u Základní umělecká škola Klobouky u Brna Bří. Mrštíků 79/1 691 72 519 419 143 zus.klobouky@tiscali.cz www.zusklobouky.czweb.org
4uk 65337913 u Základní umělecká škola Mikulov Náměstí 28 692 01 519 510 764 info@zus-mikulov.cz www.zus-mikulov.cz
4uk 70853584 u Základní umělecká škola Velké Pavlovice Hlavní 30 691 06 519 428 166 zusvelkepavlovice@seznam.cz www.zus-velkepavlovice.cz
4uo 70436304 u Základní umělecká škola Břeclav Křížkovského 4 690 02 519 371 545 zusbreclav@zusbreclav.cz www.zusbreclav.info
4uo 75022648 u Základní umělecká škola Velké Bílovice Nám. Osvoboditelů 337 691 02 519 346 731 info@zusvb.cz www.zusvb.cz
4v  OKRES BŘECLAV - Vých. a diagn. úst, spec. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
4vk 70848858   Pedag. - psych. poradna Břeclav Bratří Mrštíků 30 690 02 519 373 996 pppbreclav@mybox.cz www.pppbreclav.cz
4vk 70838771   MŠ a ZŠ Břeclav Herbenova 4 690 03 519 371 030 skola@zsherbenova.cz www.zsherbenova.cz
4vk 70839034   ZŠ a Praktická škola Hustopeče Šafaříkova 24 693 01 519 412 659 info@skolahustopece.cz www.skolahustopece.cz
4vk 63434610 dj Dětský domov Mikulov Nádražní 26 692 01 519 512 376 dd.mikulov@orgman.cz www.dd-mikulov.eu
4vk 70838763   Základní škola Mikulov na Moravě Školní 1 692 01 519 510 134 skola@zsspmikulov.cz www.zsspmikulov.cz
4x  OKRES BŘECLAV - Ostatní prac. působící v regionálním školství
4xt 60555980   Vzdělávací institut pro Moravu (pův. SSŠ) - prac. V. Pavlovice Velké Pavlovice Hlavní 28/49 691 06 604 647 277 velkepavlovice@vim-jmk.cz www.vim-jmk.cz
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  1. INFOCENTRUM - pracoviště ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz