1. INFOCENTRUM - servispark ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  10.leden 2024
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
3d   OKRES BRNO VENKOV - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže, ŠD
3dk 44946902   Středisko volného času Ivančice Komenského nám. 7 664 91 546 451 292 info@svcivancice.cz www.svcivancice.cz
3dk 44946881   Dům dětí a mládeže Kuřim Jungmannova 1084 664 34 541 230 763 mddm.kurim@seznam.cz www.ddmkurim.cz
3dk 60575573   Středisko volného času  Pohořelice Dlouhá 39 691 23 519 424 558 info@svcpohorelice.cz www.svcpohorelice.cz
3do 70915202   Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany Hybešova 3 664 12 546 423 520 skolniklub@volny.cz www.ddm-oslavany.cz
3do 72555513   Středisko volného času Rosice Žerotínovo nám. 1 665 01 511 112 140 info@svcrosice.cz www.svcrosice.cz
3do 69652503 d Dům dětí a mládeže Tišnov Riegrova 312 666 01 777 712 120 reditelka@svcinspiro.cz  
3do 44946937   DDM Zastávka Kopečky 115 664 84 546 429 035 ddmzastavka@iol.cz www.ddmzastavka.cz
3j  OKRES BRNO VENKOV - zařízení školního stravování - školní jídelny (ŠJ)
3jom 70918775 j Školní jídelna Ivančice Na Brněnce 1 664 91 546 451 133 info@sjivancice.cz www.sjivancice.cz
3jom 75004551 j Zařízení školního stravování Rosice Husova čtrť 1070 665 01 546 412 362 skrivanek.jidelna@tiscali.cz www.jidelna-rosice.cz
3s  OKRES BRNO VENKOV -  Střední školy vč. gymnázií, SOŠ a SOU + VOŠ, konzervatoře a jazyk. školy
3sk 49461249 u Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice Riegrova 17 664 51 544 228 017 gymnazium@gslapanice.cz  www.gslapanice.cz
3sk 49459171   Gymnázium Židlochovice Tyršova 400 667 01 547 231 476 info@gymnzidlo.cz www.gymnzidlo.cz
3sk 66596769   Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Lány 2 664 91 546 451 110 reditel@gjbi.cz www.gjbi.cz
3sk 00055468 dj Střední zahradnická škola Rajhrad Masarykova 198 664 61 547 426 311 rajhrad@skolarajhrad.cz www.skolarajhrad.cz
3sk 00300407   Integrovaná střední škola Sokolnice č. 496 664 52 544224634 info@ssee-sokolnice.cz www.ssee-sokolnice.cz
3sk 49459881 j Gymnázium Tišnov Na Hrádku 20 666 01 549 410 402 skola@gym-tisnov.cz www.gym-tisnov.cz
3sk 00053198 cdjv Střední škola a Základní škola Tišnov nám. Míru 22 666 25 549 410 076 reditel@skolatisnov.cz www.skolatisnov.cz
3sk 49459899 j Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka U Školy 39 664 84 546 411 023 email@gzastavka.cz www.gzastavka.cz
3sp 47917865 dj SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Kuřim Křížkovského 48 664 34 541 231 038 skola@zamekkurim.cz www.zamekkurim.cz
3sp 62073257 sd  SOŠ "FORTIKA" Lomnice u Tišnova Tišnovská 15 679 23 549 450 316 fortika@fortika.cz www.fortika.cz
3sp 47900547 sjd SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o Lomnice u Tišnova Zámek 35 679 23 549450115 sekretariat@zslomnice.cz www.zslomnice.cz
3sp 60557095 s Dívčí katolická škola Modřice Masarykova 147 644 42 547 243 362 dksmodrice@seznam.cz  
3u  OKRES BRNO VENKOV -  Základní umělecké školy (ZUŠ)
3uk 49461583   Základní umělecká škola Židlochovice Nádražní 232 667 01 547 238 466 zus.zidlochovice@seznam.cz www.zuszidlochovice.cz
3uk 44946805   ZUŠ A. Muchy Ivančice Palackého nám.27 664 91 546 451 660 zusamibo@volny.cz www.zus-ivancice.cz
3uk 44946783   Základní umělecká škola Kuřim Zahradní 1529/21 664 34 541420061 zus.kurim@worldonline.cz www.zus-kurim.cz
3uk 49461702   Základní umělecká škola Ořechov Komenského 4 664 44 733 533 041 zus.orechov@volny.cz www.zusmore.cz
3uk 44946775   Základní umělecká škola Oslavany Nám. 13. prosince 12 664 12 605 258 884 zus.oslavany@gmail.com www.zusoslavany.cz
3uk 70851212 u Základní umělecká škola Pohořelice Školní 462 691 23 519 424 257 info@zuspohorelice.cz www.zuspohorelice.cz
3uk 49461524   Základní umělecká škola Pozořice U Školy 386 664 07 544 250 593 zus.pozorice@volny.cz www.zus-pozorice.cz
3uk 49459902   Základní umělecká škola Rosice Na Schodech 239 665 01 546 410 159 zus.rosice@volny.cz www.zusrosice.cz
3uk 44947721   Základní umělecká škola Tišnov Dvořáčkova 316 666 01 549 410 017 zus@zustisnov.cz www.zustisnov.cz
3uo 49458931   Základní umělecká škola Střelice nám.Svobody 116 664 47 547 239 568 zus@zusstrelice.cz www.zusstrelice.cz
3v  OKRES BRNO VENKOV - Vých. a diagn. úst, spec. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
3vk 70842663 dj MŠ a ZŠ Želešice Sadová 530 664 44 547 225 129 skolahrou.zelesice@volny.cz www.skolahrou-zelesice.cz
3vk 60680300 vdj Odborné učiliště    Cvrčovice č. 131 691 23 519 424 829 skola@oucvrcovice.cz www.oucvrcovice.cz
3vk 70840661 dj MŠ, ZŠ a DD Ivančice Široká 42 664 91 546 451 931 spec.sk.iva@volny.cz www.specskiva.cz
3vk 70285772 dj Dětský domov Tišnov Purkyňova 1685 666 01 549 410 205 kancelar@dd-tisnov.cz www.dd-tisnov.cz
3vk 70287406 dj Dětský domov Vranov Vranov 160 664 32 541 239 025 dd.vranov@skolyjm.cz www.dd-vranov.cz
3x  OKRES BRNO VENKOV - Ostatní prac. působící v regionálním školství
3x-     Žádný evidovaný kontakt            
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  1. INFOCENTRUM - pracoviště ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz