1. INFOCENTRUM - servispark ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  10.leden 2024
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
1d  OKRES BLANSKO - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže
1dk 43420656   Dům dětí a mládeže Blansko Údolní 1200/2 678 01 605 455 765 info@ddmblansko.cz www.ddmblansko.cz
1dk 00390348   Středisko volného času Boskovice 17. listopadu 153/1 680 01 516 452 006 svc@svcboskovice.cz www.svcboskovice.cz
1dk 008398809   Dům dětí a mládeže Letovice Českobratrská 137/5 679 61 516 452 006 info@svcletovice.cz www.svcletovice.cz
1j  OKRES BLANSKO - Zařízení školního stravování - školní jídelny  (ŠJ)
1j-     Žádná samostaně evidovaná školní jídelna            
1s  OKRES BLANSKO -  Střední školy vč. gymnázií, SOŠ, SOU, OU + VOŠ, konzervatoře, jazyk. školy.
1sk 00497126 sdj SOŠ a SOU Blansko Bezručova 33 678 01 516 419 621 sosblansko@sosblansko.cz www.sosblansko.cz
1sk 62073176   Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko Nad Čertovkou 18 678 01 516 418 980 oabk@oabk.cz www.oabk.cz
1sk 62073133 sj Gymnázium Blansko Seifertova 13 678 01 516 418 632 reditel@gymbk.cz www.gymbk.cz
1sk 62073516 sdj VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice Hybešova 53 680 01 511 123 101 skola@vassboskovice.cz www.vassboskovice.cz
1sk 62073117 sjd Střední pedagogická škola Boskovice Komenského 5 680 11 516 802 544 posta@spgs-bce.cz http://www.spgs-bce.cz
1sk 62073109 sj Gymnázium Boskovice Palackého nám.1 680 11 516 802 211 info@gymbos.cz www.gymbos.cz
1sk 00056324 sjd Střední škola André Citroëna Boskovice nám. 9. května 2a 680 11 516 426 200 skola@skolaac.cz www.skolaac.cz
1sk 62073087 sjd Střední průmyslová škola Jedovnice Na Větřáku 463 679 06 516 442 820 skola@spsjedovnice.cz www.spsjedovnice.cz
1sk 66596882 sjd Masarykova střední škola Letovice Tyršova 500 679 61 516 474 878 info@stredni-skola.cz www.stredni-skola.cz
1sp 25346407 s Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko Masarykova 12 678 01 602 780 037 marta.truhlarova@seznam.cz www.gastronomicka-skola.cz
1sp 25313304 sj Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí Komenského 240 679 02 516 432 181 kancelar@gymnaziumrajec.cz  
1u  OKRES BLANSKO -  Základní umělecké školy (ZUŠ)
1uk 47885939 u Základní umělecká škola Adamov Ronovská 12 679 04 515 531 191 zusadamov@seznam.cz www.zusadamov.cz
1uk 00380521 u Základní umělecká škola Blansko Zámek 3 678 01 516 414 941 zusblansko@zusblansko.cz www.zusblansko.cz
1uk 00839680 u Základní umělecká škola Boskovice Nám. 9. května 7 680 01 516 452 250 posta@zusboskovice.cz www.zusboskovice.cz
1uk 00839621 u Základní umělecká škola Jedovnice  Nad Rybníkem 401 679 06 516 442 235 info@zusjedovnice.cz www.zusjedovnice.cz
1uk 00839639 u Základní umělecká škola Letovice Masarykovo n.29 679 61 516 474 203 zusletovice@zusletovice.cz www.zusletovice.cz
1uk 00840246 u Základní umělecká škola Velké Opatovice Pod Strážnicí 499 679 63 516 477 222 zus.vo@tiscali.cz www.zusvelkeopatovice.cz
1up 25329529 su Soukromá ZUŠ Blansko Hybešova 1 678 01 516 413 355 info@szus-blansko.cz www.szus-blansko.cz/
1v  OKRES BLANSKO -   Vých. úst, spec. a zvl. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
1vk 62073249 dvj Základní škola speciální Blansko Žižkova 27/1919 678 01 516 418 728 specialniskola@blansko.net http://specialniskola.blansko.net
1vk 62076060 cvj Základní škola Blansko Nad Čertovkou 17 678 01 516 410 630 zvlsbk@tiscali.cz http://www.zsblansko.cz/
1vk 62075985 acdjv MŠ. ZŠ a Prakt. škola Boskovice Štefánikova 2 680 01 516 452 044 skola@zspboskovice.cz www. zspboskovice.cz
1vk 62077465 vdj Dětský domov Boskovice Štefánikova 2b 680 01 516 453 662 ddboskovice@seznam.cz www.ddboskovice.cz
1vk 62075993 v MŠ a ZŠ při dětské léčebně Křetín  č. 12  679 62 516 470 724 skolakretin@zspridl.cz www.skolakretin.detskelecebny.cz
1vk 62077457 dj Dětský domov Hodonín u Kunštátu Lysice Hodonín u Kunštátu 48 679 71 516 463 922 kancelar@ddhodoninukunstatu.cz www.ddhodoninukunstatu.cz
1vk 62076051   ZŠ při dětské léčebně Ostrov u Macochy Školní 363 679 14 516 444 370 spzs.ostrovum@seznam.cz www.zsdl.net
1vm 62073079 vj Výchovný ústav a střední škola Olešnice na Moravě Trpínská 317 679 74 516 463 773 vu@vuolesnice.cz www.vuolesnice.cz
1x  OKRES BLANSKO - Ostatní prac. působící v regionálním školství
1xt 60555980   Vzdělávací institut pro Moravi (pův. SSŠ) - prac. Blansko Blansko nám. Svobody 2 678 01 734 441 511 blansko@vim-jmk.cz www.vim-jmk.cz
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  1. INFOCENTRUM - pracoviště ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz