PŘEHLED SLUŽEB

FIXACE CEN

Ceny služeb pro školy a stálé partnery poskytované společností ORGMAN s.r.o. zůstávají beze změn fixovány do 31. března 2023.

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Informační systém ORGMAN funguje nepřetržitě od roku 1998. V současnosti poskytuje internetové služby školám, komerční sféře i širší veřejnosti také na portálu www.servispark.cz.

Více o historii a rozvoji systému se dočtete na orgman.cz/rozvoj

Přehled služeb najdete na adrese orgman.cz/sluzby

Kalendář školních prázdnin, archiv bulletinů a další data ke stažení viz orgman.cz/data

 

WEBOVÉ PORTÁLY

Informační servis, propagace i podpora uživatelů jsou prezentovány prostřednictvím internetových portálů, jejichž loga jsou v záhlaví tohoto bulletinu. U všech portálů je zachována možnosti, zvolit jednoduché zobrazení a tisk základních informací ve formě letáků formátu A4.

Většina webů inf. systému ORGMAN již používá bezpečnější protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Na rozdíl od HTTP garantuje protokol HTTPS komunikaci s větší ochranou přenášených dat, proto je užíván novějšími internetovými prohlížeči, které stahování dat z nezabezpečených webů postupně omezují.

Více o internetových službách najdete na adrese orgman.cz/internet

 

ELEKTRONICKÁ POŠTA

Elektronická pošta inf. systému ORGMAN běží od roku 2012 na zabezpečeném webu.

Zprávy doručované do mailových schránek lze přijímat a přeposílat prostřednictvím webmailových schránek *@skolyjm.cz, *@servispark.cz, *@holidayresort.cz, příp. dalších. O zřízení schránky lze požádat na adrese info@orgman.cz

Antispamová ochrana propustí zprávy odeslané z adres kr-jihomoravsky.cz, jmskoly.cz, sssbrno.cz i luzamky.cz

Přístup ke schránkám pro registrované uživatele je z adresy webmail.forpsi.com

 

ELEKTRONICKÝ DISTRIBUČNÍ SYSTÉM

Distribuce el. pošty zůstává funkční součástí inf. systému ORGMAN. Maily lze na požádání hromadně rozeslat vybraným skupinám adresátů zahrnutým do distribuční databáze orgman.cz/data

Požadavky na změny údajů v distribuční databázi adresujte na info@orgman.cz

 

UŽIVATELSKÁ PODPORA

Odpovědi na často kladené dotazy najdete na adrese servispark.cz/dotazy

Pravidla pro komunikaci vč. nastavení FTP, IMAP a POP3 viz servispark.cz/podpora

Technickou podporu lze kontaktovat prostřednictvím adresy podpora@servispark.cz

 

SERVISNÍ ORGANIZACE a PARTNEŘI

Kontakt: Pracoviště Znojmo, Letohradská 9, tel. 722 444 500, info@servispark.cz, www.servispark.cz/info

 


Vydává 1. infocentrum portálů servispark.cz, holidayresort.cz a skolyjm.cz - odpovědná osoba PaedDr. Jiří Pokorný 

Archiv bulletinů a další data ke stažení najdete na adrese servispark.cz/data • Expedováno prostřednictvím distribučního systému ORGMAN