DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

2022 - 43. ročník

Po dvouleté koronavirové pauze se opět uskuteční Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC). Akce se uskuteční ve čtvrtek 5.5.2022 v areálu Základní školy JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, Klášterní 2. Registrace účastníků proběhne od 7.30 do 7.45 hodin, doprava nebude pořadateli hrazena. Slavnostní zahájení je plánováno v 8.00 hodin.

Dopravní výchova napomáhá chránit děti před úrazy v silničním provozu. Aktiv BESIP proto doporučuje, aby se základních školních kol DSMC, které proběhnou jako soutěže jednotlivců, z nichž vyjdou závodníci do oblastního kola, zúčastnil co největší počet dětí školy.

Kategorie: Soutěž je určena především žákům zá­kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gym­názií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým.

1. kategorie → věk 10 – 12 let

2. kategorie → věk 12 – 16 let

Požadovaný ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým odečtem ročníku narození od číslovky aktuálního kalendářního roku. Okr. kola se nesmí zúčastnit žák, který byl v min. roč. celostátní soutěže členem vítězného družstva přísl. kategorie!!!

Soutěžní disciplíny:

1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test)

2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – prakt. část (jízda po DDH)

3. Jízda zručnosti na kole

4. Zásady poskytování první pomoci

5. Práce s mapou – určení nejbezpečnější cesty

Přihlášky (nominace) zašlete nejpozději do 25.4..2022 v elektronické podobě na adresu nikola@evokace.cz nebo výjimečně na adresu: Vedoucí sekce BESIP Mgr. Emil Nikola, Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, 669 02 Znojmo. Originál přihlášky v písemné podobě potvrzený ředitelem školy předá pedagogický dozor při prezentaci soutěžících.

Více informací k soutěži najdete na webu Ministerstva dopravy https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu-2022Dotazy k oblastnímu kolu ve Znojmě zodpoví vedoucí sekce BESIP Mgr. Nikola - tel. 777 609 682.

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy - oddělení BESIP a organizuje Aktiv BESIP Odboru dopravy Městského úřadu Znojmo ve spolupráci se ZŠ JUDr. Mareše Znojmo, DI Policie ČR Znojmo, ČČK Znojmo, Centrem AMAVET - Junior Brno, SÚS JMK, oblast Znojmo, Autoškolou „ELKO“ spol. s.r.o., Cyklo klubem Znojmo z.s. a internetovými portály společnosti ORGMAN s.r.o. 

     

 

 


Vydává ORGMAN s.r.o. - odpovědná osoba PaedDr. Jiří Pokorný, expedováno prostřednictvím distribučního systému ORGMAN

 Archiv bulletinů a další data ke stažení najdete na www.servispark.cz/data