PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ

 

 

1.   Tento Provozní řád se vztahuje na všechna pracoviště společnosti ORGMAN s.r.o. (dále jen Pracoviště). Zajištěním provozu pracoviště a dodržování tohoto provozního řádu je pověřen správce pracoviště, jednatel a organizační manažer výše uvedené společnosti. (dále jen Správce).

2.   Společný informační servis zajišťuje Správce a administrátor Informačního systému "ORGMAN" prostřednictvím portálů www.orgman.cz, www.servispark.cz, příp. dalších.

3.. Smluvní uživatelé jsou osoby užívající prostory a služby pracoviště na základě smluv uzavřených s vlastníkem nebo nájemcem Infocentra. Smluvní uživatelé zodpovídají za to, že "jejich" návštěvníci nebudou nadměrně rušit ostatní ani vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro jejich pobyt.

4.   Smluvní uživatelé i návštěvníci pracoviště jsou povinni dodržovat zásady ochrany osobních údajů, dat a majetku. Smluvní uživatelé zodpovídají za dodržování režimu větrání, osvětlení vytápění a zamykání společných prostor pracoviště.

5.   Ve všech prostorách pracoviště platí zákaz kouření.

6.   Smluvní uživatelé ani návštěvníci pracoviště nesmí bez souhlasu Správce umisťovat věci do společných prostor. Umístěnou věc je smluvní uživatel povinen na pokyn Správy pracoviště neprodleně odstranit. Neučiní-li tak smluvní uživatel, může odstranění věci ze společných prostor provést Správce pracoviště na náklady smluvního uživatele a má právo věc na náklady smluvního uživatele zlikvidovat. Správce odstraní věci ze společně užívaných prostor zejména v případech kdy zabírají místo vyčleněné jinému účelu či uživateli, nebo komplikují průchod a úklid.

7.  Smluvní uživatelé jsou povinni dodržovat Pravidla užívání webů a ochrany osob. údajů, která jsou zveřejněna na adrese www.servispark.cz/pravidla. Každý uživatel  zodpovídá za škody vzniklé v důsledku zneužití jeho uživatelského účtu, které bylo umožněno nedbalým zacházením s technikou nebo přístupovými právy.

8.  Tento provozní řád je platný s účinností od 1.1.2022 do vydání nového provozního řádu a nahrazuje v plném rozsahu obdobnou směrnici se starším datem. Aktuálně platný provozní řád je zveřejněn na adrese www.orgman.cz/provoz.

 

PaedDr. Jiří Pokorný, organizační manažer Infocentra, v.r.